Hakkımızda

AMAÇ VE KAPSAM

İletişim alanında yapılan bilimsel araştırmalar çağdaş dünyayı yorumlamamızı sağlayan önemli unsurlardır. Özellikle iletişim bilimi sürekli değişen araştırma evreni ile gelişim göstermektedir ve göstermeye de devam edecektir. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi KİLAD’ın hedefi, iletişim alanına vizyonel bir bakış kazandıracak yeni yaklaşımları ve araştırmaları bünyesinde sunarak alana nitelikli bir katkı sağlamaktır.

Amacımız, özgün, eleştirel, alternatif düşünce üreten ve araştırma yapan iletişimcilerin sesini dünyaya duyurmaktır. KİLAD, yılda iki kere yayınlanan, iletişim alanında yer alan özgün ve bilimsel çalışmaların yer aldığı hakemli ve ulusal bir dergidir. İletişim bilimlerinin her alanındaki çalışmalara açık olan dergi, interdisipliner konulara da bünyesinde yer vermektedir.


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors